Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

margines
5504 e521
Reposted frommonsieurgateau monsieurgateau

June 23 2015

margines

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viatwice twice
margines
8981 8d3e
Like crazy
Reposted frommagnes magnes
margines
8808 23de
Reposted fromyoursunrise yoursunrise
margines
margines
3266 0356 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa
margines
5481 6e16 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow

June 21 2015

margines
8219 5333
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice
margines
2914 455b
Reposted fromjohankam johankam
margines
4881 f827
Reposted fromplayinglove playinglove viatakatamta takatamta

February 14 2015

nawet jeśli to nie to
usiłuję uwierzyć w coś
— Artur Rojek: Czas który pozostał
Reposted fromtwice twice
margines
2557 cac6
Reposted fromsz4kal sz4kal

January 03 2015

1750 676e
Reposted fromlyokostar lyokostar
1743 24c8
Reposted fromlyokostar lyokostar

December 23 2014

margines
8371 f02d
Reposted fromkonwalia konwalia viatakatamta takatamta
margines
9083 373c
Reposted fromcalifornia-love california-love vianikotyna nikotyna
7594 0e6e
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
margines
I pomyśl przy okazji, że strasznie chcę, żeby spełniła się wizja, abyśmy kiedyś budzili się razem. I jedynymi rozstaniami były te do pracy. Mimo, że mnie czasem wkurzasz, denerwujesz i złościsz to kocham Cie, jesteś moim szczęściem, a raczej jego źródłem. Fundamentem, o który wszystko się opiera. Miłego dnia, kocham Cie.
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88
5195 2726
Reposted frommaive maive

December 08 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl